top of page
Mòdul troncal: Introducció a la Salut Internacional  

Coordinadora: Núria Serre

 

 

En aquest mòdul es tractaran aquells temes considerats essencials dins de l’abordatge de la salut internacional. El professorat implicat en aquest mòdul prové de diferents àrees per aconseguir una visió transversal del tema. Prendrem consciència de la importància dels determinants socioambientals, l’antropologia i el coneixement dels sistemes de salut en diferents països. Tractarem aquelles patologies infeccioses més prevalents al tròpic, les diferències en el maneig d’altres patologies no infeccioses en salut internacional, les particularitats en pediatria i, finalment, un breu repàs sobre conceptes d’epidemiologia.

UNITAT 1: PRINCIPALS DETERMINANTS SOCIOAMBIENTALS I ABORDATGE INTERDISCIPLINAR EN LA SALUT INTERNACIONAL

10 hores

Tutoria: Jordi Gómez  

 

Contingut:

1. Principals determinants socioambientals.
     1.1 Geografia mèdica: de la medicina tropical a la salut global. (1 hora)
2. Abordatge interdisciplinar en la salut internacional.
     2.1 Antropologia i salut. (1 hora)
     2.2 Salut comunitària. Educació per a la salut. (2 hores)
     2.3 Vacunació en viatges internacionals. (3 hores)
     2.4 Programes de control, eliminació i eradicació de les malalties tropicals: una perspectiva global. (2 hores)
     2.5 Evolució de la cooperació internacional per al desenvolupament. (1hora)

UNITAT 2: INTRODUCCIÓ A LES PATOLOGIES INFECCIOSES IMPORTADES

22 hores

Tutoria: Núria Serre 

Contingut:

2.1 Introducció a la patologia tropical. (1 hora)
2.2 Generalitats i epidemiologia de la malària. (2 hores)
2.3 Malaltia de Chagas (Tripanosomiasis humana americana). (2 hores)
2.4 Leishmaniosi. (2 hores)
2.5 Tripanosomiasi humana africana. (1 hora)
2.6 Helmints intestinals i genitourinaris. (2 hores)
2.7 Filariasis. (1 hora)
2.8 VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana). (2 hores)
2.9 Tuberculosis. (2 hores)
2.10 Infeccions de transmissió sexual. (2 hores)
2.11 Arbovirosis. (2 hores)
2.12 Protozous intestinals. (2 hores)
2.13 Nocions bàsiques de laboratori.(1 hora)

UNITAT 3: ALTRES ESPECIALITATS

10 hores

Tutoria: Antoni Soriano 

 

Contingut:

3.1 Pediatria tropical. (6 hores)
3.2 Dermatologia infecciosa tropical. (1 hora)
3.3 Oftalmologia en països en desenvolupament. (1 hora)
3.4 Introducció a l’epidemiologia. (2 hores)

 

UNITAT 4: MALALTIES NO COMUNICABLES/TRANSMISSIBLES

3 hores

Tutoria: Inés Oliveira

 

Contingut:

4.1 Malalties No Infeccioses/Non Comunicable diseases (NCD). L’epidèmia de les
NCD. (3 hores)

bottom of page