top of page
Mòdul de Principis bàsics de Laboratori en Salut Internacional

Coordinador: Mateu Espasa

 

La funció d’un laboratori és processar les mostres biològiques per tal de proporcionar uns resultats que ajudin a prendre decisions clíniques El coneixement de les diferents tècniques de laboratori, adients per cada quadre clínic, és útil pels professionals sanitaris per optimitzar la recollida de mostres, així com els recursos. Tot això és 16 especialment important en l’àmbit de la salut internacional on molts cops la disponibilitat de recursos és molt limitada.

UNITAT 9: INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES DE LABORATORI

7 hores

Tutoria: Mateu Espasa Soley

 

Contingut:

9.1 Disseny i organització d’un laboratori. Normes de seguretat Recollida de mostres.
Equipament necessari.(2)
9.2 Diagnòstic directe i indirecte en el laboratori. (3)
9.3 Proves ràpides i la seva importància en el medi rural. (2)

 

UNITAT 10: TÉCNIQUES DE LABORATORI EN PATOLOGIA INFECCIOSA.

8 hores

Tutoria: Elena Sulleiro

 

Contingut:

10.1 Hemoparàsits.(2)
• Paludisme.
• Leishmaniosi.
• Tripanososmiasi americana o malaltia de Chagas.
• Tripanosomiasi africana o malaltia de la son.
• Filariasi.


10.2 Coproparasitologia. (2)
• Protozous intestinals.
• Helmints intestinals.
• Diagnòstic de les parasitosi intestinals.
• Recollida de la mostra.
• Examen macroscòpic.
• Examen microscòpic.
• Tècniques de detecció d’antigen.
• Tècniques serològiques.


10.3 Uroparàsits.(1)
• Via de transmissió.
• Cicle biològic.
• Manifestacions clíniques.
• Diagnòstic.
• Tractament.


10.4 Altres parasitosi.(1)
• Paràsits d’altres localitzacions. Pell i fàneres.
• Parasitosi oportunistes.


10.5 Bacteriologia. (1)
• Tinció de Gram.
• Examen en fresc: sediment d’orina.


10.6 Micobacteris.(1)
• Tinció de Ziehl-Neelsen
• Biologia mol·lecular.

 

SESSIONS PRESENCIALS

PRINCIPIS BÀSICS DE LABORATORI EN SALUT INTERNACIONAL

15 hores

Responsable: Francesc Zarzuela

 

  • Maneig del microscopi.

  • Realització de tècniques de laboratori.

  • Observació al microscopi dels patògens més habituals.

  • Casos pràctics associats a preparacions per veure al microscopi.

 

bottom of page