top of page
Mòdul de Cooperació Internacional 

Coordinador: Jose Santos

 

El mòdul de cooperació pretén ser un complement al mòdul troncal pels professionals de la salut que vulguin aproximar-se al món de la salut internacional en els països empobrits. Probablement la forma més freqüent (però no l‘única) de treball en terreny és en el marc d’un projecte de cooperació pel desenvolupament, que té elements tècnics específics (independents del sector en el qual es treballa) similars al que poden tenir altres feines/disciplines.

 

Podem considerar dos grans objectius d’aquest mòdul: d’una banda conèixer l’abordatge de la pràctica assistencial en els països empobrits, tant en el que fa referència a les patologies infeccioses com a les patologies no infeccioses; i per altra banda, proporcionar les eines tècniques bàsiques en l’àmbit dels projectes de cooperació pel desenvolupament.

UNITAT 11 COOPERACIÓ D’EMERGÈNCIA / AJUDA HUMANITÀRIA.

3 hores

Tutoria: Jose Santos

 

Contingut:

11.1 Què és l’acció humanitària?. (1 hora)
11.2 Què és una emergència humanitària?. (1 hora)
11.3 Quan i com es decideix una intervenció? (1 hora)

 

UNITAT 12: COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

12 hores

Tutoria: Jose Santos

 

Contingut:

12.1 Sistemes de Salut en països amb recursos limitats. (4 hores)
12.2 Tipus de cooperació i relació entre els actors. (2 hores)
12.3 Concepte de Viabilitat en Cooperació per al Desenvolupament. (2 hores)
12.4 Cicle de vida d’un projecte de Cooperació. (4 hores)

SESSIONS PRESENCIALS

15 hores

Responsable: Diana Pou 

 

  • Maneig d’emergències a terreny: epidèmies, desastres naturals, conflictes bèl·lics, refugiats. (6 hores)

  • De l’emergència al desenvolupament: concepte “Early Recovery”. (2 hores)

  • Salut mental al terreny. (2 hores)

  • Disseny de projectes de cooperació. Marc lògic. (2 hores)

  • Exemples de projectes de cooperació. (1 hora)

 

bottom of page