top of page
Mòdul d'aproximació clínica a la Patologia Tropical 

Coordinador: Fernando Salvador

 

En aquest mòdul es tractaran aquells temes relacionats amb la salut en la població immigrant. Per una banda, s’aprofundirà en les principals patologies anomenades importades, però d’una manera integrada; les patologies s’explicaran a partir de grans síndromes, de manera que l’alumne aprofiti la informació apresa en el mòdul troncal per fer un diagnòstic diferencial, esculli les millors tècniques diagnòstiques i optimitzi els recursos en el maneig de diferents patologies a través de casos clínics reals. També s’aprofundirà en les diferents estratègies de cribratge de patologia importada en població immigrant. Per altra banda, en aquest mòdul s’explicarà el maneig pràctic de les principals malalties no comunicables, incloent aspectes de salut mental.

UNITAT 5: PRINCIPALS QUADRES SINDRÒMICS

8 hores

Tutoria: Fernando Salvador

 

Contingut:

5.1 Aproximació diagnòstica del síndrome febril en el pacient procedent del tròpic.(2)
5.2 Síndrome gastrointestinal.(1)
5.3 Síndrome respiratori. (1)
5.4 Síndrome genitourinari. (1)
5.5 Eosinofília.(1)
5.6 Síndrome cutani. (1)
5.7 Aproximació diagnòstica del pacient amb hepatosplenomegàlia procedent del tròpic.
(1)

 

UNITAT 6: PROTOCOLS DE CRIBATGE DEL PACIENT ASIMPTOMÀTIC EN SALUT INTERNACIONAL

6 hores

Tutoria: Inés Oliveira

 

Contingut:

6.1 Protocols de cribratge.(2)
• Protocol de cribratge de malalties importades en l’immigrant asimptomàtic. (1)
• Protocol de cribratge de l’immigrant de risc. (1)
6.2 Maneig pràctic de les principals malalties no comunicables. (2)
6.3 Conceptes fonamentals de Psiquiatria Transcultural. (2)

 

SESSIONS PRESENCIALS

APROXIMACIÓ CLÍNICA A LA PATOLOGIA TROPICAL

(PATOLOGIES IMPORTADES)

15 hores

Responsable: Israel Molina 

 

​1. Presentació de casos clínics/síndromes clínics.


a. Síndrome respiratòria.
b. Síndrome febril.
c. Malària.
d. Síndrome eosinofílica.
e. Síndrome genito-urinària.
f. Síndrome cutània.
g. Hepatosplenomegàlia.
h. Paràsits intestinals.


2. Estratègies de cribratge.
3. Salut Mental
4. Patologia no transmissible.

 

(Basat en les unitats 1, 2, 3, 4, 7 i 8)

bottom of page