top of page
Cancelado-Mòdul de Salut comunitària  

Coordinador: Jordi Gómez i Prat

 

Les polítiques a nivell internacional influeixen en els determinants de la salut, però també l'actuació sobre els entorns més propers a les persones, la seva comunitat pot tenir un impacte. Aquí és on opera la salut comunitària, entesa com un projecte col·laboratiu
intersectorial, multidisciplinar que utilitza abordatges de salut publica, de desenvolupament comunitari e intervencions basades en la evidència per implicar i treballar amb la comunitat de manera adequada al seus valors culturals per optimitzar
la salut i la qualitat de vida de les persones.

 

En aquest mòdul, veurem, a través de la metodologia d'aprenentatge basat en diferents situacions reals i eines dinàmiques quins són els aspectes generals per iniciar una estratègia, un pla o un programa de salut comunitària. En cada unitat està previst promoure la participació activa dels participants mitjançant la discussió de material docent, la discussió de situacions pràctiques al fòrum i
l’intercanvií de reflexions i comentaris a través els exercicis. Cada unitat té un tutor responsable, encarregat de gestionar el fòrum dels dubtes.

UNITAT 13: ASPECTES CLAUS ABANS DE COMENÇAR UN PROGRAMA/INTERVENCIÓ DE SALUT COMUNITÀRIA

7 hores

Tutoria: Isabel Claveria Guiu 

 

Contingut:

13.1 Comprensió antropològica i investigació en la comunitat. (2 hores)
13.2 Determinants Socials de la Salut. (3 hores).
13.3 Mobilització comunitària. (2 hores)

UNITAT 14: PROGRAMES DE SALUT COMUNITÀRIA I IMMIGRACIÓ. UNA APROXIMACIÓ DES DE LA DIVERSITAT CULTURAL A L’ÀMBIT DE LA SALUT INTERNACIONAL

8 hores

Tutoria: Hakima Ouaarab

Contingut:

           14.1 Educació per a la salut: conceptes bàsics, perspectives, característiques i eines principals. (2 hores).
           14.2 Teories d’aprenentatge. (1 hora)
           14.3 La salut comunitària i metodologies de treball orientades a la comunitat pel maneig de la patologia tropical. (3 hores) .
           14.4 Consideracions pràctiques a l’àmbit de la salut comunitària. (2 hores).

SESSIONS PRESENCIALS

15 hores

Responsable: Jordi Gómez 

 

  • Sessions / tallers d’aprenentatge de les diferents estratègies de comunicació comunitària. (7 hores)

  • Formar x actuar: aprenentatge de les eines educatives en salut (Around me, heparJoc, SIDAJoc, BeatChagas, Manual/DVD Tuberculosi. (6 hores)

  • Fòrum mobilitzacions comunitàries, cas pràctic. (1 hora)

  • Fòrum antropologia i salut. (1 hora)

bottom of page